Inlägg publicerade under kategorin Allmänt


Den Karmelitiska Spiritualiteten...

Den spiritualitet som är typisk karmelitisk, har rötter ända tillbaka till Profeten Elias tid på karmelberget i Haifa. Den handlar mycket kort om att i ensamhet och avskildhet lyssna på Guds ord, dvs kontemplera det Gud vill säga till vederbörande. 


Innehåll

 • 1 Ursprung & Profeten Elia
 • 2 Helige Albertus av Jerusalem
 • 3 Jungfru Maria & Berget Karmel
 • 4 Heliga Teresa av Avila
 • 5 Helige Johannes av Korset
 • 6 Heliga Thérèse av Jesusbarnet
 • 7 Böcker i ämnet / Källhänvisningar
 • 8 Se även
 • 9 Referenser

Ursprung & Profeten Elia 


Profeten Elia levde och verkade på berget Karmel under Kung Ahabs regeringstid i Israel. Elia var urtypen för alla efterkommande eremiter, i det att han levde i ensamhet, avskildhet, kontemplativt liv och med apostolisk verksamhet, i det att han följde Guds ord i allt . Det han nog blev mest känd för var hans konfrontation med Baalsprofeterna på berget Karmel.


Det som dagens karmeliter, både de helt kontemplativa, de apostoliska systrarna och bröderna i kloster, samt de sekulära karmeliterna, har gemensamt och har tagit fasta på i profeten Elias efterföljd är detta, att lyssna till Gud i ensamhet, avskildhet och i eftertänksamhet. Sedan följer man Guds uppmaning i sina olika karismer; tex att be för världen i ett helt kontemplativt kloster eller att gå ner från berget likt Elia och vara apostolisk.Helige Albertus av Jerusalem


När det första eremiterna på berget Karmel hade levt en tid i i kommunitet på 1100-talet, i Elias och Jungfru Marias efterföljd, så kom det i kommuniteten upp att de behövde en regel att leva efter. Då kontaktades den dåvarande Patriarken i Jerusalem, för att få en sådan; vilket de sedermera också fick.

Jungfru Maria & Berget Karmel 


Liksom profeten Elia uppmärksamt dag och natt, ständigt lyssnade till Guds ord, gjorde även Jungfru Maria det. Och eftersom Helige Albertus av Jerusalem satte Jesus Kristus till "husets Herre" så att säga, så blev det naturliga även att "Husets Fru" också då blev den Heliga Jungfrun Maria, Karmels Moder och Drottning som det sedermera kom att kallas. Deras kyrka blev invigd till jungfru Maria av Berget Karmel. För likt Jesu Moder och Profeten Elia, begrundade de Guds ord i sitt hjärta, dag och natt.


Heliga Teresa av Avila


Heliga Teresa av Avilas roll inom Karmelitorden, och då främst inom den "oskodda" delen kan inte nog poängteras, då hon när hon levde i den dåvarande orden (numera kallad O.Carm) upplevde att det hade blivit för sekulariserat, och då ville gå tillbaka till ursprunget, dvs till Profeten Elia på berget Karmel. Att vara i ständig bön, och lyssnande till vad Gud hade att säga, i tysthet och avskildhet.

Helige Johannes av Korset 


Helige Johannes av Korsets roll i den karmelitiska spiritualiteten är också väldigt viktig och omfattande. Han levde verkligen dagligen att vara inför Herrens ansikte i ständig bön i allt som hände honom. Han gjorde allt till bön... sin fängelsetid, sina vandringar, i sina samtal med ordenssystrarna, ja i allt... Att helt överlåta sig till Gud och lyssna på hans vilja och ord.

Heliga Thérèse av Jesusbarnet 


Heliga Thérèse av Jesusbarnet (eller "lilla Thérèse" som hon kallas i dagligt tal) som levde på 1800-talet hade också hon en väldigt stark betydelse i den karmelitiska spiritualiteten. Hon gjorde inga "stordåd" i sitt 24-åriga liv som den yttre världen kunde se, men hennes spiritualitet var mminst lika stark som den hos profeten Elia, Heliga Teresa av Avila, Heliga Johannes av korset och många fler, som levat i Karmels anda.


Hon skrev i sina memoarer "självbiografiska skrifter" bla: "Det är inte de stora gärningarna som är viktigast, utan den stora kärleken i de små gärningarna.". Och detta visade hon dagligen i sitt liv. Att älska stort är viktigare än att göra stora saker...


Att lyssna, älska, be och göra Guds vilja var vad hon jorde. Och det var också det som skedde på berget Karmel långt före hennes tid...Böcker i ämnet / Källhänvisningar 


 • Den inre borgen - Teresa av Avila
 • Boken om mitt liv - Teresa av Avila
 • Brev i urval - Teresa av Avila
 • Fullkomlighetens väg - Teresa av Avila

 • Andlig sång - Johannes av Korset
 • Andlig sång B - Johannes av Korset
 • Bestigningen av berget Karmel - Johannes av Korset
 • Levande kärlekslåga - Johannes av Korset
 • Själens dunkla natt - Johannes av Korset

 • Sista samtal - Thérèse av Lisieux
 • Självbiografiska skrifter - Thérèse av Lisieux

 • De första munkarnas bok - Karmeliterna, ISBN 10: 919774039X

Referenser 
 1.  "The Springs of Carmel", Peter Slattery O.Carm, ISBN: 0-8189-0604-9
 2.  1. Kung. 7:1, 18:15, 36
 3.  1. kung. 18:18-42
 4.  Själens dunkla natt - Johannes av korset
 5.  Bestigningen av Berget Karmel - Johannes av Korset

ANNONS

Evangelium    (Mark 10:46–52)

Vid den tiden kom Jesus och hans lärjungar till Jeriko. Och när han tillsammans med lärjungarna och en stor folkhop lämnade staden, satt där vid vägen en blind tiggare, Bartimaios, son till Timaios. Då han fick höra att det var Jesus från Nasaret, började han ropa: »Jesus, Davids son, förbarma dig över mig!« Många sade åt honom att hålla tyst, men han ropade ännu högre: »Davids son, förbarma dig över mig!« Jesus stannade och sade: »Kalla hit honom.« De gjorde det och sade till den blinde: »Var lugn. Stig upp, han kallar på dig.« Då kastade han av sig manteln och sprang upp och kom fram till Jesus, och Jesus frågade honom: »Vad vill du att jag skall göra för dig?« Den blinde sade: »Rabbouni, gör så att jag kan se igen.« Jesus sade: »Gå, din tro har hjälpt dig.« Genast kunde mannen se, och han följde honom på vägen.

http://www.katolskakyrkan.se/1/1.0.1.0/16/1/


ANNONS

Sist jag skrev något i den här bloggen rörde det sig om de ur Anglikanska Kyrkan som till sist hade bestämt sig för att anta Påven Benedicts erbjudande om ett Ordinariat för Anglikaner som ville gå över till Katolska Kyrkan. Det var för ungefär ett år sedan noterade jag nyss.


Sedan dess har detta gått i uppfyllelse med att ett Ordinariat instiftades den 15.e januari i år, i samband med att de tre första prästerna vigdes och att en av dem (Fr. Keith) av Påven blev utnämnd till sk. Ordinarie (dvs högsta ansvarig för Ordinariatet).


På de här länkarna kan Ni läsa och se vidare om vad som har hänt och händer hos dem.


http://www.catholic-ew.org.uk/Catholic-Church/Ordinariate

http://www.flickr.com/photos/catholicism/sets/72157625829565750/

http://ordinariateportal.wordpress.com/

http://www.portalmag.co.uk/read.htmlSkaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se